fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online

 

mykologická výskumná skupina

PROJEKTY


Back_to_the_homepage

 

BIOSYSTEMATIKA A BIODIVERZITA
VRECKATÝCH A BAZÍDIOVÝCH HÚB (Ascomycota, Basidiomycota)

Projekt APVT 51-023902
(Botanický ústav SAV - oddelenie nižších rastlin, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského - katedra botaniky)
Vedúci projektu: Pavel Lizoň
Zástupkyňa vedúceho projektu: Soňa Ripková
Riešiteľský kolektív: Slavomír Adamčík, Ladislav Hagara, Viktor Kučera
Doba riešenia: 2002-2004

 

ZAMERANIE A CIELE PROJEKTU

 

PREDPOKLADANÉ VÝSLEDKY

 

Získané dáta a výsledky riešenia budú aj východiskom pre:

  • aktualizáciu zákonných noriem v oblasti ochrany životného prostredia,
  • poznanie stavu biodiverzity krajiny, ako aj degradujúcich oblastí,
  • ďalšie taxonomické a evolučné analýzy,
  • propagáciu slovenskej vedy v zahraničí.
 
 

| mykologická výskumná skupina | ochrana húb |

  | Slovenská mykologická spoločnosť | Spravodajca spoločnosti | Catathelasma | McGintya |

| kalendár podujatí | huby a hubári | mykológia na Slovensku |

| adresár Mycologists Online | odkazy na iné stránky |

 

 

© Mykologická výskumná skupina (Oddelenie nižších rastlín, Botanický ústav SAV, Dúbravská 14, 845 23 Bratislava;  botumyko@savba.sk)

URL stránky:  fungi.sav.sk

Stránku spravuje TaMi a Pavel Lizoň