fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online

 

huby a hubári


Back_to_the_homepage

 

Jedlé huby

 

Požiadavky na kvalitu v prírode voľne rastúcich jedlých húb a pestovaných jedlých húb, na ich dovoz, ako aj na výrobu a dovoz výrobkov z jedlých húb, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu upravuje Potravinový kódex SR vo svojej dvadsiatej prvej hlave Jedlé huby a výroby z húb.

 

Potravinový kódex o. i. uvádza, že:

 

Voľne rastúce jedlé huby, ktoré možno uvádzať do obehu:

 1. Agaricus augustus - pečiarka obrovská (iba pre priemyslové spracovanie)
 2. Agaricus bisporus - pečiarka dvojvýtrusná (iba pre priemyslové spracovanie)
 3. Agaricus bitorquis - pečiarka obyčajná (iba pre priemyslové spracovanie)
 4. Agaricus campester- pečiarka poľná (iba pre priemyslové spracovanie)
 5. Agaricus hortensis- pečiarka záhradná (iba pre priemyslové spracovanie)
 6. Agaricus silvaticus- pečiarka lesná (iba pre priemyslové spracovanie)
 7. Albatrellus confluens - krásnopórovec zrastený (mladé plodnice, iba pre priemyslové spracovanie)
 8. Albatrellus ovinus - krásnopórovec ovčí (mladé plodnice, iba pre priemyslové spracovanie)
 9. Armillaria mellea (komplex druhov) - podpňovka obyčajná (iba klobúky)
 10. Boletellus pruinatus var. luteocarnosus (Xerocomus fragilipes) - suchohríb zamatový
 11. Boletinus cavipes - hríbovec dutohlúbikový
 12. Boletus edulis - hríb smrekový
 13. Boletus erythropus - hríb zrnitohlúbikový
 14. Boletus luridus - hríb siný
 15. Boletus pinophilus - hríb sosnový
 16. Boletus reticulatus - hríb dubový
 17. Calocybe gambosa - čírovnica májová
 18. Calvatia gigantea (Langermania gigantea) - vatovec obrovský (iba mladé plodnice)
 19. Cantharellus cibarius - kuriatko jedlé
 20. Cantharellus pallens - kuriatko bledé
 21. Chroogomphus rutilus (Gomphidius rutilus) - sliziak lepkavý
 22. Clitocybe nebularis (Lepista nebularis) - strmuľka inoväťová (iba mladé plodnice)
 23. Craterellus cornucopiodes - lievik trúbkovitý
 24. Hydnum repandum - jelenka poprehýbaná (mladé plodnice, iba pre priemyslové spracovanie)
 25. Lactarius deliciosus - rýdzik pravý
 26. Lactarius deterrimus - rýdzik smrekový
 27. Lactarius pinicola - rýdzik sosnový
 28. Leccinum carpini - kozák hrabový
 29. Leccinum rufum (Leccinum aurantiacum) - kozák osikový
 30. Leccinum scabrum - kozák brezový
 31. Leccinum versipelle - kozák žltooražový
 32. Lepista nuda - pôvabnica fialová
 33. Lepista saeva - pôvabnica dvojfarebná
 34. Lyophyllum decastes - strmulec nakopený
 35. Lyophyllum fumosum - strmulec sivohnedý
 36. Macrolepiota procera - bedľa vysoká (iba mladé plodnice)
 37. Macrolepiota rachodes - bedľa červenejúca (iba mladé plodnice)
 38. Marasmius oreades - tanečnica poľná
 39. Morchella conica - smrčok kužeľovitý
 40. Morchella esculenta - smrčok jedlý
 41. Pleurotus ostreatus - hliva ustricovitá
 42. Pleurotus pulmonarius - hliva buková
 43. Polyporus squamosus - trúdnik šupinatý (iba mladé plodnice)
 44. Rozites caperata - pašupinovka obyčajná
 45. Suillus bovinus - masliak kravský
 46. Suillus granulatus - masliak zrnitý
 47. Suillus grevillei - masliak smrekovcový
 48. Suillus laricinus (Suillus aeruginascens) - masliak lepkavý
 49. Suillus luteus - masliak obyčajný
 50. Suillus variegatus - masliak strakatý
 51. Tricholoma portentosum - čírovka sivá
 52. Xerocomus badius - suchohríb hnedý
 53. Xerocomus subtomentosus - suchohríb plstnatý
 

Pestované jedlé huby, ktoré možno uvádzať do obehu:

 1. Agaricus: Agaricus bisporus - pečiarka dvojvýtrusná (vrátane ostatných priemyslovo pestovaných príbuzných druhov a hybridov)
 2. Lentinus edodes - húževnatec jedlý (šii-take)
 3. Pleurotus: Pleurotus ostreatus - hliva ustricovitá (vrátane ostatných priemyslovo pestovaných príbuzných druhov a hybridov)
 4. Volvariella volvacea - pošvovec obyčajný
 
 

Úplne znenie Potravinového kódexu Slovenskej republiky nájdete TU.

 

| mykologická výskumná skupina | ochrana húb |

  | Slovenská mykologická spoločnosť | Spravodajca spoločnosti | Catathelasma | McGintya |

| kalendár podujatí | huby a hubári | mykológia na Slovensku |

| adresár Mycologists Online | odkazy na iné stránky |

 

 

© Mykologická výskumná skupina (Oddelenie nižších rastlín, Botanický ústav SAV, Dúbravská 14, 845 23 Bratislava;  botumyko@savba.sk)

URL stránky:  fungi.sav.sk

Stránku spravuje TaMi a Pavel Lizoň