fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online

 

SPRAVODAJCA

SLOVENSKEJ MYKOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI


Back_to_the_homepage

Akcie a podujatia v roku 2016

 

1. marec

výročná členská schôdza SMS , Bratislava

apríl

výlet za jarnými hubami a otváranie lesa, Bratislava – lužné lesy

máj-november

hubárska poradňa v Slovenskom národnom múzeu, Bratislava

17.-19. jún

24. stretnutie slovenských a českých mykológov, Biele Karpaty

september

12. výstava húb Marianka

30. september - 2. október

výstava húb v Slovenskm národnom múzeu, Bratislava

1. - 8. október

mykologické dni na Slovensku

november

zatváranie lesa, Bratislava - Kačín

6. december

seminár Biodiverzita húb Slovenska 16, Bratislava

 

Termíny ďalších podujatí budú priebežne aktualizované.

 

 


| mykologická výskumná skupina | ochrana húb |

  | Slovenská mykologická spoločnosť | Spravodajca spoločnosti | Catathelasma | McGintya |

| kalendár podujatí | huby a hubári | mykológia na Slovensku |

| adresár Mycologists Online | odkazy na iné stránky |

 

 

© Mykologická výskumná skupina (Oddelenie nižších rastlín, Botanický ústav SAV, Dúbravská 14, 845 23 Bratislava;  botumyko@savba.sk)

URL stránky:  fungi.sav.sk

Stránku spravuje TaMi a Pavel Lizoň