fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online

 

SLOVENSKÁ MYKOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

spolupráca so spoločnosťami a inštitúciami


Back_to_the_homepage

domáce inštitúcie a spoločnosti:

Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum, Bratislava
Botanický ústav SAV, Bratislava
Daphne, Bratislava
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica a Bratislava
Slovenská botanická spoločnosť, Bratislava

medzinárodné a zahraničné spoločnosti a inštitúcie:
naši členovia pôsobia v týchto spoločnostiach a majú pracovné kontakty s týmito inštitúciami

Asociación Latinoamericana de Micologia, Mexiko
Česká vědecká společnost pro mykologii, Česká republika
Česká mykologická společnost, Česká republika
International Association for Plant Taxonomy
International Mycological Association
International Union for Conservation of Nature
Journées européennes du Cortinaire
Österreichische mykologische Gesellschaft, Rakúsko
Mycological Society of America, USA
North Americal Mycological Association, USA
Planta Europa, Veľká Británia
Systematic Botany and Mycology Laboratory, USA


| mykologická výskumná skupina | ochrana húb |

  | Slovenská mykologická spoločnosť | Spravodajca spoločnosti | Catathelasma | McGintya |

| kalendár podujatí | huby a hubári | mykológia na Slovensku |

| adresár Mycologists Online | odkazy na iné stránky |

 

 

© Mykologická výskumná skupina (Oddelenie nižších rastlín, Botanický ústav SAV, Dúbravská 14, 845 23 Bratislava;  botumyko@savba.sk)

URL stránky:  fungi.sav.sk

Stránku spravuje TaMi a Pavel Lizoň