fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online

 

SPRAVODAJCA

SLOVENSKEJ MYKOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI


Back_to_the_homepage

 

registrované pod č. MK SR 956/94, ISSN 1335-7689

Zostavuje Ivona Kautmanová a Ján Červenka. Príspevky posielajte elektronickou poštou zostavovatežom na botanika@snm.sk alebo jancervenka.mail@gmail.com.

Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti nadväzuje na buletin Spravodajca slovenských mykológov, ktorého vznik  inicioval Ing. Pavol Škubla, CSc. Škubla pôsobil ako zostavovateľ a redaktor a v rokoch 1993-1999 spracoval a na vydanie pripravil 23 čísiel. Vydavateľom Spravodajcu slovenských mykológov bol Spolok slovenských mykológov (1993-1995) a Spoločnosť slovenských mykológov (1996-1999). Zostavovatežom a redaktorom Spravodajcu Slovenskej mykologickej spoločnosti v rokoch 2000-2014 bol Pavel Lizoň.

 

Obsah
Autorský register

č. 24 (október 2000), č. 25 (máj 2001), č. 26 (december 2001), č. 27 (december 2002)

 


| mykologická výskumná skupina | ochrana húb |

  | Slovenská mykologická spoločnosť | Spravodajca spoločnosti | Catathelasma | McGintya |

| kalendár podujatí | huby a hubári | mykológia na Slovensku |

| adresár Mycologists Online | odkazy na iné stránky |

 

 

Š Mykologická výskumná skupina (Oddelenie nižších rastlín, Botanický ústav SAV, Dúbravská 14, 845 23 Bratislava;  botumyko@savba.sk)

URL stránky:  fungi.sav.sk

Stránku spravuje TaMi a Pavel Lizoň