fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online

 

SLOVENSKÁ MYKOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

výbor spoločnosti


Back_to_the_homepage

Výbor Slovenskej mykologickej spoločnosti:

PhDr. Ladislav Hagara, PhD., predseda
irpex.sk@gmail.com

Mgr. Ján Červenka, tajomník 
jancervenka.mail@gmail.com  

Ing. Erika Pisarčíková, hospodárka
eri.pisarcikova@gmail.com

Mgr. Viktor Kučera, PhD.,podpredseda
viktor.kucera@savba.sk

doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD., člen výboru
kunca@tuzvo.sk
   

Revízna komisia Slovenskej mykologickej spoločnosti:

RNDr. Ivona Kautmanová, PhD., predsedníčka komisie
botanika@snm.sk

doc. Ing. Elena Piecková, PhD., členka komisie
elena.pieckova@szu.sk

Radovan Bednár, člen komisie
radino1@yahoo.com
  

 


| mykologická výskumná skupina | ochrana húb |

  | Slovenská mykologická spoločnosť | Spravodajca spoločnosti | Catathelasma | McGintya |

| kalendár podujatí | huby a hubári | mykológia na Slovensku |

| adresár Mycologists Online | odkazy na iné stránky |

 

 

© Mykologická výskumná skupina (Oddelenie nižších rastlín, Botanický ústav SAV, Dúbravská 14, 845 23 Bratislava;  botumyko@savba.sk)

URL stránky:  fungi.sav.sk

Stránku spravuje TaMi a Pavel Lizoň