fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online   fungi online  fungi online  fungi online  fungi online

 

mykologická výskumná skupina


Back_to_the_homepage

Projekty (APVT, VEGA), ktoré riešia členovia našej mykologickej výskumnej skupiny sú podporované agentúrou VEGA, APVT, materskými pracoviskami riešiteľov a Slovenskou mykologickou spoločnosťou.

 

ODDELENIE NIŽŠÍCH RASTLÍN, BOTANICKÝ ÚSTAV SAV, Bratislava

 

KATEDRA BOTANIKY, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

 

Botanické oddelenie, PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM - SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, Bratislava

 

SLOVENSKÁ MYKOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ, Sekcia pre biodiverzitu a ochranu húb

 
 

| mykologická výskumná skupina | ochrana húb |

  | Slovenská mykologická spoločnosť | Spravodajca spoločnosti | Catathelasma | McGintya |

| kalendár podujatí | huby a hubári | mykológia na Slovensku |

| adresár Mycologists Online | odkazy na iné stránky |

 

 

© Mykologická výskumná skupina (Oddelenie nižších rastlín, Botanický ústav SAV, Dúbravská 14, 845 23 Bratislava;  botumyko@savba.sk)

URL stránky:  fungi.sav.sk

Stránku spravuje TaMi a Pavel Lizoň